Sök efter:

Hyra av båtplatser

Du kan hyra båtplats av kommunen på följande ställen:

Karviken (14 platser)
Kvarnboviken (14 platser)
Hamnsundet (19 platser)

Tekniska nämnden beslöt 18.11.2013 (§90) att avtalen för småbåtsplatserna fördelas vart femte år, med början 2014. 
Sommaren 2016 förlängdes bryggan vid Hamnsundets småbåtshamn, vilket gav sju nya båtplatser. Tekniska nämnden beslöt 18.5.2016 att dessa platser ska fördelas från befintlig väntelista enligt nedanstående kriterier.

Båtplatserna hyrs ut enligt följande kriterier:

1) Personer bosatta i Saltvik
2) Personer med fritidshus på ö utan vägförbindelse i Saltvik
3) Övriga

Om du är intresserad av att hyra en båtplats lämnar du in en ifylld ansökan till kommunkansliet. 
Vid frågor, kontakta byråsekreteraren eller vik. kommuningenjören.

Avgiften hittar du under "Avgifter & stöd" och kategorin "Bygga & bo".

Vinterförvaring av båtar

I Hamnsundet (ca 500 m före hamnen) finns möjlighet till vinterförvaring av båtar. Avgiften hittar du under "Avgifter & stöd" och kategorin "Bygga & bo".

OBS! Den som önskar använda vinterförvaringen, ska meddela detta till kommunkansliet på tfn. 48 900 eller till info@saltvik.ax . Båten ska sedan vara tydligt märkt med ägarens kontaktuppgifter.

 

Kommuningenjör Dina Friberg
Tfn 489 040
Mobil 0457 - 34 56 397
E-post: dina.friberg@saltvik.ax

 

Byråsekreterare Ylva Westerberg
Tfn 489 022
E-post: ylva.westerberg@saltvik.ax