Sök efter:

Plogning av privata vägar

Snöplogningsavgiften för vintern 2019 - 2020 hittar du under "Avgifter & stöd" och kategorin "Bygga & bo".

Om ingen plogning behövs p.g.a. snöbrist kommer avgiften inte att återbetalas.

Att tänka på när du betalar

Avgiften betalas till Saltviks kommun, Ålandsbankens konto 660100-1073014 (IBAN nr: FI84 6601 0001 0730 14).
På betalningen skall tydligt namn och fullständig adress dit plogningen önskas skrivas.

Betala så fort som möjligt så att du säkert är med på plogningslistan när första snön kommer. Observera att för att få den lägre avgiften, behöver betalningen vara kommunen tillhanda senast den sista bankdagen i oktober.

Distrikten 2019 - 2021

Distrikt  Plogare  Telefon 

Haga – Ödkarby – Hjortö  

Erik Hamnström

0457-524 41 28
Sålis – Laby – Toböle – Bertbyvik

Tomtens Mjölk

040-834 54 95
Lavsböle – Tengsödavik  

Storgårds Lantbruk Ab 

040-529 45 87 Staffan
0400-685 129 Janne

Kvarnbo – Haraldsby 

JBS Söderlund 

040-764 43 33 Daniel
040-774 04 33 Niklas

Om du har önskemål eller frågor, vänd dig direkt till din plogare.

Annat du behöver veta

Målsättningen är att vägarna skall vara framkomliga med personbil. Vid extrem väderlek (t ex snöstorm och yrväder) kan detta dock inte garanteras.

Som fastighetsinnehavare är det på ditt ansvar att infarten och vändplanen har plogkäppar som placeras tillräckligt tätt. Tänk på att även markera stubbar, stenar och andra eventuella hinder vid vägkanten.

Du skall också ta bort kvistar till en höjd av 3,5 meter ovanför vägen, och avlägsna uppstickande stenar och liknande från vägen. Tänk på att snön tynger ner grenar, buskar, el- och telefonledningar, vilka då kan bli i vägen för plogningen!

Om vägen inte uppfyller kraven för plogbar väg kan det leda till skador på plogarnas utrustning. Du kan då bli ersättningsskyldig.
Om du är osäker på om din infart uppfyller kraven, kontakta din plogare.

Övrig information erhålls av byråsekreterare Ylva Westerberg, tfn 489 022 eller kommuningenjör Dina Friberg, tfn 489 040.

 

 

Kommuningenjör Dina Friberg
Tfn 489 040
Mobil 0457 - 34 56 397
E-post: dina.friberg@saltvik.ax