Sök efter:

Avlopp och vatten

Enskilt avlopp 

Du som fastighetsägare ansvarar för att din avloppsanläggning uppfyller de skärpta reningskraven som började gälla 1.1.2014.

Innan du installerar ny avloppsanläggning eller bygger om din gamla skall du ansöka om avloppstillstånd. Tillståndet söks från kommunen och det är byggnads- och miljöinspektören som hanterar frågorna.

Om fler än 25 personer använder avloppsanläggningen görs ansökan hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Kommunalt avlopp

Skall ditt hushåll anslutas till kommunalt avlopp? Kontakta då kommuningenjör Lars-Erik Danielsson.

Vatten

Vattenförsörjningen i Saltvik sköts inte av kommunen, utan av flera olika privata bolag. De största är Andelslaget Bocknäs vatten, tfn 43 586 samt Tjenan Vatten, tfn 48 096 eller 0457 36 13 773.

 

Flera protokoll

Byggnads- och miljöinspektör Erika Gottberg
Tfn 489 016 (må - to)
Mobil 0457 - 54 83 899 (må-to)
E-post: erika.gottberg@saltvik.ax

 

Kommuningenjör Lars-Erik Danielsson
Tfn 489 040
Mobil 0457 - 31 35 196
E-post: lars-erik.danielsson@saltvik.ax