Sök efter:

Integritetspolicy - Personuppgifter

Saltviks kommun behandlar personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR samt gällande lagar om dataskydd. 

Läs mer i vår Integritetspolicy om hur kommunen hanterar personuppgifter och register samt vilka rättigheter du har.

 

Kommundirektör Ewa Danielsson
Tfn 489 020
Mobil 0457-52 44 049
E-post: ewa.danielsson@saltvik.ax