Sök efter:

Rådgivande folkomröstning

Den 28 januari 2018 genomfördes för första gången en rådgivande kommunal folkomröstning i Saltvik.

Frågan som de röstberättigade fick ta ställning till var ”Skall Saltviks kommun fortsätta som självständig kommun?” Svarsalternativen var ”ja”, ”nej” eller ”kan ej ta ställning”.

Resultatet av den rådgivande folkomröstningen blev
69,05 % för” ja”
22,44 % för ”nej”
8,14 % för ”kan ej ta ställning”
0,37 % av rösterna var blanka.

Röstningsprocenten var 55,59 % eller 811 av totalt 1459 röstberättigade.
 

Kanslisekreterare Solveig Gestberg
Tfn 489 017
E-post: solveig.gestberg@saltvik.ax