Sök efter:

Momsfri socialservice

Syftet med momsfri socialservice är att förlänga hemmaboende.

Du är som kund är berättigad till momsfri socialservice om du har nedsatt funktionsförmåga, d.v.s. det har konstaterats att du inte klarar sin vardag utan hjälp. Orsaker till behov av hjälp kan t.ex. vara ålderdom, sjukdom, skada eller återhämtning från sjukdom. Socialservice utan moms kan exempelvis vara städning, matservice och andra stödtjänster. Detta gäller inte omvårdnadstjänster.

Kunden kontaktar ett företag som erbjuder socialvårdstjänster, vilket ska finnas registrerat på kommunens hemsida. Sedan skriver kunden och företaget ett avtal inklusive serviceplan där kundens servicebehov och –frekvens framgår. Servicen sköts helt och hållet mellan företaget och kunden och inget beslut behövs från kommunen.

För att godkännas som serviceproducent måste företaget lämna in en anmälan till kommunen eftersom det är kommunens ansvar att se till så att de företag som anlitas finns i förskottuppbördsregistret och att de uppfyller vissa kriterier. Efter kommunen kontrollerat detta sätts firmans kontaktuppgifter ut på hemsidan.

Då kriterierna uppfylls kan företaget fakturera kunden momsfritt. Momsens andel av summan är 24 %, vilket betyder att kunden får en betydande inbesparing. Dessutom kan kunden utnyttja hushållsavdraget som är 50 % av priset på servicen.

Godkända företag

De företag som är godkända momsfria privata producenter av socialservice presenteras här nedan. Det är dessa företag som du kan ingå serviceavtal med. Listan uppdateras regelbundet.

Kontaktuppgifter till städfirmor som städar momsfritt i Saltvik

Hjördis Dammvippa : 040 761 6744, dammvippan@hjordis.ax
Tant gröns städ: 040 563 7422, tantgronsstad@gmail.com
Larisas hemstäd: 0457 344 6877, Larisa6304@gmail.com

 

Äldreomsorgschef
Maria Knip
(Sunnanberg)
Tfn 431 660
Mobil 0457 - 36 13 431
Fax 431 628
E-post: maria.knip@saltvik.ax