Sök efter:

Flyktingmottagande

Saltviks kommun har under hösten 2016 tagit emot en flyktingfamilj på sex personer.

Helena Flöjt-Josefsson är projektanställd på deltid för att samordna mottagandet. Flyktingsamordnaren fungerar som stödperson till den nyanlända familjen under den första tiden och är också kontaktperson till organisationer och övriga som vill engagera sig i mottagandet.

 

Helena Flöjt-Josefsson

Att bygga upp ett nytt nätverk med medmänniskor och skapa nya kontakter med föreningar och potentiella arbetsplatser, är en viktig del för att familjen ska bli en del av Saltvik och vilja stanna kvar i kommunen.

Alla som vill hjälpa till på något sätt eller har andra positiva idéer, får gärna höra av sig till Helena. 

 

Flyktingsamordnare Helena Flöjt-Josefsson
Mobil: 0457 34 46 420
E-post: flyktingsamordnare@saltvik.ax