Sök efter:

Bidrag för cancersjukdom

Social- och omsorgsnämnden i Saltvik beviljar bidrag för cancersjukdom i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (Kfge 105 §/7.12.2015).

Bidrag för cancersjukdom kan beviljas som engångsersättning om max
500 euro/sökande, enligt en fritt formulerad ansökan. Bidrag beviljas under förutsättning att det finns kvarvarande medel.

Av ansökan bör framgå bankkontonummer dit bidraget skall betalas, samt bifogas intyg från Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) i vilket framgår datum när cancersjukdomen konstaterades.

För mer information kontakta socialkansliet på telefon 489 030.

 

Socialsekreterare Mikaela Brandt
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Mobil 040 - 52 63 847
Fax 489 011
E-post: mikaela.brandt@saltvik.ax