Sök efter:

Familjearbete

Familjearbete är en öppen stödåtgärd för familjer vilka är klienter inom barnskyddet eller för familjer där behov identifierats av andra eller familjen själv, i förhållande till kommunens resurser.

Familjearbetaren jobbar för att förbättra familjens livssituation, att hitta och stärka familjens egna resurser och klara av vardagens utmaningar.

Familjearbetaren finns till för att:


Trygga
barnens vardag och se till deras hälsa och utveckling
Stöda och hjälpa familjer i vardagen och i svåra situationer

  • Ge råd och verktyg för en hanterbar vardag samt handleda i frågor kring föräldraskap och fostringsfrågor.
  • Finnas till då t.ex. sjukdom, skilsmässa, arbetslöshet, funktionsnedsättning, missbruk eller andra svåra händelser möter en.
  • Vara med på övervakande umgängen.
  • Stöda ungdomar i svåra lägen i livet.

Samarbeta mellan familjens nätverk och i kontakten med olika myndigheter.

Tillsammans med familjen och socialarbetaren sätter vi upp mål och utvärderar. Med familjearbetet får vi möjlighet att verka vid familjens sida och stöda familjen utgående från deras resurser och genom att skapa individuella lösningar.

Du kan ringa eller maila direkt till familjearbetare Julia Fagerlund, alternativt höra av dig till övrig personal på socialkansliet.

För barnskyddsanmälan kontaktas socialsekreteraren.

 

Socialsekreterare Mikaela Brandt
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Mobil 040 - 52 63 847
Fax 489 011
E-post: mikaela.brandt@saltvik.ax

 

Socialarbetare Cecilia Dahlström
Telefontid: mån-tors 09.00-10.30
Tfn 489 033
Fax 489 011
E-post: cecilia.dahlstrom@saltvik.ax

 

Familjearbetare Julia Fagerlund
Tfn: 0457 - 34 39 347
E-post: julia.fagerlund@sund.ax

 

Familjearbetare Fanny Mörn
Tfn: 0457 - 34 51 538
E-post: fanny.morn@sund.ax