Sök efter:

Ödkarby skola

Ödkarby skola ligger i västra Saltvik. I skolan går 55 elever i årskurserna 1-6. Här arbetar 4 klasslärare och 1 samordnad speciallärare och timlärare och 2 assistenter. Frititdshemmet finns också inrymt i lärarbostäderna vid skolan.

LÄSÅRET 2018 - 2019

Under detta läsår fokuserar vi på temat Vi- tillsammans. I det temat ingår tre delområden som vi betonar på olika sätt under läsåret.

• Vi tillsammans- i skolan
• Vi tillsammans- på Åland
• Vi tillsammans- i världen

Vi tillsammans i skolan innebär att vi arbetar aktivt med att främja och stärka vi-andan i skolan. Vi tillsammans på Åland innebär att vi arbetar med firandet av Finland 100 år, genom att lyfta fram Ålands utveckling under dessa år och vi tillsammans i världen sätter fokus på de 17 globala målen för hållbar utveckling med siktet inställt på år 2030.

Hantering och behandling av personuppgifter

Information om hantering och behandling av personuppgifter

 

Flera protokoll

Skolledare Ödkarby skola
Josef Fagerholm

Tfn: 489 140
Mobil: 0457 3749 766
Fax: 489 115
E-post: josef.fagerholm@saltvik.ax

 

Ödkarby skola

Ödkarbyvägen 97
22320 ÖDKARBY

Tfn: 48 910
Fax: 489 115
E-post: odkarby.skola@saltvik.ax
Föreståndare: 489 140 
Lärarrum: 489 110, 489 111
Speciallärare: 489 112
Skolhälsovårdare: 489 135
Ödkarby eftis: 0457 - 34 46 174
Kök: 489 130
E-post, köket: odkarby.koket@saltvik.ax

Lärarna:
Josef Fagerholm, skolledare
Tfn: 489 140
Mobil: 0457 – 37 49 766
josef.fagerholm@saltvik.ax

Eva-Maria Lehtonen, klasslärare
eva-maria.lehtonen@saltvik.ax
 

Siv Eriksson, klasslärare
siv.eriksson@saltvik.ax 

Jenny Pettersson, klasslärare
jenny.pettersson@saltvik.ax

Viktor Karlsson, klasslärare
viktor.karlsson@saltvik.ax

André Österlund, klasslärare
andre.osterlund@saltvik.ax

Dennis Isaksson, timlärare
dennis.isaksson@saltvik.ax


Johan Påvals, timlärare/fritidsledare
johan.pavals@saltvik.ax

Tove Eklund, speciallärare
tove.eklund@saltvik.ax 

Malin Nyholm, assistent

Malin Karlsson assistent/fritidsledare