Sök efter:

Moderskapsunderstöd

Du som ska bli mamma och bor på Åland har rätt till moderskapsunderstöd när du har varit gravid i minst 154 dagar och genomgått en hälsoundersökning före din femte graviditetsmånad. Moderskapsunderstödet är i praktiken en så kallad moderskapslåda fylld med babykläder och olika barnavårdsprodukter.
Du kan välja mellan en moderskapsförpackning eller ett skattefritt engångsbelopp om 224 euro.

Ansökan om moderskapsunderstöd får du från mödrarådgivningen. Denna lämnar du in till kommunkansliet. Du får sedan ett postavi när du kan hämta lådan från posten. Om du väljer penningunderstödet betalas det in på ditt bankkonto.

Här kan du se vad som finns i lådan.

Flerlingsfamiljer och adoptivbarn

Flerlingsfamiljer får förhöjt moderskapsunderstöd. För det andra barnet får du två moderskapsunderstöd, för det tredje tre osv. Exempelvis tvillingar berättigar till totalt tre understöd. Du kan välja om du vill få understödet i form av moderskapsförpackningar, pengar eller som en kombination av dessa.

Adoptivföräldrar får moderskapsförpackningen om adoptivbarnet är under 18 år.


 

T.f socialsekreterare Malin Lundberg
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Mobil 040 - 526 38 47
Fax 489 011
E-post: malin.lundberg@saltvik.ax