Sök efter:

Missbrukarvård

I frågor som rör problem med alkohol, droger och spel samarbetar Saltvik med Mariehamns stads beroendemottagning.
Mottagningen erbjuder bl.a. behandling, råd och handledning, akupunktur, ljusterapi, anhörigstöd och drogtester.
Kontakta beroendemottagningen direkt eller kontakta socialsekreteraren. Tjänsterna är kostnadsfria. Personalen har tystnadsplikt!

 

 

T.f socialsekreterare Malin Lundberg
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Mobil 040 - 526 38 47
Fax 489 011
E-post: malin.lundberg@saltvik.ax