Sök efter:

Specialomsorg

Specialomsorg innebär service till personer som har en utvecklingsstörning. Målet är att ge dem möjlighet till ett självständigt liv.

Saltvik är medlem i Ålands Omsorgsförbund. Omsorgsförbundet erbjuder bl.a. daglig verksamhet, boende, rådgivning och fritidsverksamhet.

Har du frågor om specialomsorgen, kontakta socialarbetaren, socialsekreteraren eller Ålands omsorgsförbund direkt.

 

Vik. socialsekreterare Cecilia Dahlström
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 033
Fax 489 011
E-post: cecilia.dahlstrom@saltvik.ax