Sök efter:

Färdtjänst

Om du på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom inte kan åka buss och inte har tillgång till bil, kan du ansöka om färdtjänst.
Färdtjänst fås på sociala grunder och är avsedd för resor i det vardagliga livet. Färdtjänst innebär i praktiken taxiresor. Ditt färdtjänstkort laddas med 96 enkelresor/år. Färdtjänst ger dig möjlighet att t.ex. handla, uträtta bankärenden eller besöka släkt och vänner.

Från och med 01.01.2018 tar Saltvik i bruk färdtjänstkortet TaxikortetPLUS. Detta innebär att tidigare system med färdtjänstkort/biljetter i papper upphör. Du kommer alltså inte att kunna använda dina gamla färdtjänstbiljetter efter 31.12.2017. Det nya färdtjänstkortet är i plast och fungerar elektroniskt.

Rätten till färdtjänst bedöms individuellt och färdtjänstkortet är personligt. Om du beviljas färdtjänst får du ett färdtjänstkort hemskickat per post. Självriskandelen/resa är 25 % eller minst 5 € för år 2018. Kommunen betalar resten av kostnaden.

 

Äldreomsorgschef
Maria Knip
(Sunnanberg)
Tfn 431 660
Mobil 0457 - 36 13 431
Fax 431 628
E-post: maria.knip@saltvik.ax