Sök efter:

En kommun med värme

På socialsekreterarens bord finns en mängd frågor, bland annat utkomststöd och barnskydd.  

 

              Sunnanberg vårdhem. Illustrerad av Maggie Stenius-Arfwedson.


Ett annat viktigt och angeläget område inom det sociala i kommunen är också äldreomsorgen, som äldreomsorgschefen ansvarar för.

 

Flera protokoll

T.f socialsekreterare Malin Lundberg
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Mobil 040 - 526 38 47
Fax 489 011
E-post: malin.lundberg@saltvik.ax

 

Äldreomsorgschef
Maria Knip 

Tfn 431 660
Mobil 0457 - 36 13 431
Fax 431 628
E-post: maria.knip@saltvik.ax