Sök efter:

Upphandlingar

Aktuella upphandlingar:

Inga aktuella upphandlingar 

 

Avslutade upphandlingar:

Anbudsförfrågan: Snöplogning 2019 - 2021

Anbudsförfrågan: Radiatorbyte, Boogården pensionärsbostäder

Anbudsförfrågan: Värmepumpar, Grönvalla pensionärsbostäder

Anbudsförfrågan: VVS- och Elprojektering 

Anbudsförfrågan: Fasadrenovering, renovering av träbrygga och utbyte av yttertak

Anbudsförfrågan: Nybyggnad av 450 meter gator och kommunalteknik i bostadsområdet Äppelängen

Anbudsförfrågan: Entreprenad - Grundförbättring av Kvarnvägen och Libyvägen 

Anbudsförfrågan: Uppvärmning av Ödkarby skola och lärarbostäder med bioenergi

Anbudsförfrågan: Installation av solpaneler vid Sunnanberg vårdhem

Anbudsförfrågan: Renovering av golv i Skogsgläntan daghem

Anbudsförfrågan: uppvärmning av Ödkarby skola och lärarbostäder med bioenergi

Anbudsförfrågan: Fotvårdstjänster och Frisörtjänster

Anbudsförfrågan: Byggnadsplanering för tillbyggnad av Sunnanberg vårdhem

Anbudsförfrågan: Transport och omhändertagande av avfall - 6.10.2017 - 23.10.2017 kl. 12.00

Anbudsförfrågan: Nybyggnad av 130 meter GC-väg i Haraldsby

Anbudsförfrågan: Snöplogning

Anbudsförfrågan: Snöplogning

Anbudsförfrågan: Nybyggnad av 130 meter GC-väg i Haraldsby

Anbudsförfrågan: Entreprenad - Grundförbättring av 1 100 meter väg i Bertby

Anbudsförfrågan: Entreprenad nedläggning av avloppsledning

Anbudsförfrågan: Leverans av flis samt drift av panncentral vid Rangsby skola

Anbudsförfrågan: Grundförbättring av del av Ödkarbyvägen, 570 meter, genom stabiliseringsfräsning

Anbudsförfrågan: Flisvärme

Anbudsförfrågan: Bergvärme Sunnanberg