Sök efter:

Social- och omsorgsnämnden 2020-2023

Fastställd av kommunfullmäktige §16/10.2.2020.  

(C)=Centern
(L)=Liberalerna
(M)=Moderat Samling
(Ob)=Obunden samling
(S)=Socialdemokraterna

Lindström Henry, ordförande (C), personlig ersättare Karlsson Runar (C)
Hampf Berit, vice ordförande (C), personlig ersättare Lindroos Erica (C)
Westling Gunnar (C), personlig ersättare Jansson Tom (C)
Sjövik Camilla (C), personlig ersättare Salmén Lena (C)
Bromels Marcus (L), personlig ersättare Fricker Fabienne (S)
Blomberg Cathrin (L), personlig ersättare Carlson Nina-Marie (L)
Åkerback Gun (Ob), personlig ersättare Söderström Jens (Ob)