Sök efter:

Byggnads- och miljönämnden 2020-2023

Fastställd av kommunfullmäktige §14/10.2.2020. 

(C)=Centern
(L)=Liberalerna
(M)=Moderat samling
(Ob)=Obunden samling
(S)=Socialdemokraterna

Hampf René, ordförande (C), personlig ersättare Karlsson Stefan, (C)
Mattsson Leif-Anders, vice ordförande (C), personlig ersättare Lundberg Bror (C)
Johansson Camilla (C), personlig ersättare Mörn Inger (C)
Fricker Fabienne (Soc), personlig ersättare Bromels Marcus (L)
Nyholm Dan (Ob), personlig ersättare Rydström Agneta (Ob)