Sök efter:

Kommunstyrelsen 2020-2021

Fastställd av kommunfullmäktige 11§/10.2.2020 

(C)=Centern
(L)=Liberalerna
(M)=Moderat Samling
(Ob)=Obunden samling
(S)=Socialdemokraterna

Johansson Mathias, ordförande (C), personlig ersättare Björklund Fredrik, (C)
Salmén Rosa, vice ordförande (C), personlig ersättare Söderlund Jessica (C)
Lundberg Caroline (C), personlig ersättare Söderlund Peter (C)
Lindblom Jörgen (C), personlig ersättare Mörn Johan (C)
Holmström Katinka (L), personlig ersättare Flöjt-Josefsson Helena (Soc)
Lindgrén Jan (L), personlig ersättare Ekström Christian (M) 
Timonen Bo (Ob), personlig ersättare Rydström Agneta (Ob)