Sök efter:

Lantbruk


Saltviks kommun samarbetar med Finström, Geta, Sund och Vårdö i lantbruksfrågor. Kommunerna har gemensamt lantbrukskansli och gemensam lantbruksnämnd. Lantbrukskansliet finns i Godby.

Aktuell information hittar du på lantbrukskansliets hemsida.

Kontaktuppgifter:

Gemensam lantbruksnämnd för norra Åland
Skolvägen 2
AX- 22 410 Godby
 
Lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes
tfn  018-431 540
fax: 018-431 519
e-post: lena.clemes@finstrom.ax
 
Lantbrukskanslist Michaela "Micko" Karlsson
tfn  018-431 541
e-post:  micko.karlsson@finstrom.ax