Sök efter:

Lantbruk


Saltviks kommun samarbetar med Finström, Geta, Sund och Vårdö i lantbruksfrågor. Kommunerna har gemensamt lantbrukskansli och gemensam lantbruksnämnd. Lantbrukskansliet finns i Godby.

Aktuell information hittar du på lantbrukskansliets hemsida.

Kontaktuppgifter:

Gemensam lantbruksnämnd för norra Åland
Skolvägen 2
AX- 22 410 Godby

Lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes
tfn  018-431 540
e-post: lena.clemes@finstrom.ax

Lantbrukskanslist Michaela "Micko" Karlsson
tfn  018-431 541
e-post:  micko.karlsson@finstrom.ax