Sök efter:

Din möjlighet att påverka

Det kommunala självstyret är starkt. Landskapet Åland vill att kommunerna själva bestämmer så mycket som möjligt om sina verksamheter. Kommunerna måste följa de lagar som Ålands lagting bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunerna rätt att
• fatta självständiga beslut
• ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter

För dig innebär det kommunala självstyret att du:
• kan påverka kommunens beslut till exempel genom att lämna medborgarförslag eller rösta i folkomröstningar
• kan överklaga kommunens beslut

Närdemokratin på Åland gör att invånarna har lätt att kontakta både politiker och tjänstemän i den egna kommunen med frågor och synpunkter.

 

 

Kalender

Tipsa    

Ons 19 feb 2020, kl. 19:00
Saltviks jaktvårdsförenings skytteträning, Renvalls

Tor 20 feb 2020, kl. 14:30
Ungdomsgården EM torsdag

Visa alla

Kommundirektör Ewa Danielsson
Tfn 489 020
Mobil 0457-52 44 049
E-post: ewa.danielsson@saltvik.ax