Anslagstavlan Kungörelser http://www.saltvik.ax sv <![CDATA[Kallelse: Räddningsnämnden 27 januari 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 1 juli 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 5 juni 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 13 maj 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 26 augusti 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 20 januari 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 15 januari 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 6 oktober 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 2 juni 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 10 juni 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 16 juni 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 18 augusti 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 25 augusti 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 28 augusti 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 9 september 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 8 september 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 15 september 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 24 september 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 25 september 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Skol-och bildningsn. 24 september 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 29 september 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 4 maj 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 12 maj 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 14 oktober 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 13 oktober 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 20 oktober 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 28 juni 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 16 augusti 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 3 november 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 4 november 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 10 november 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 11 november 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 24 november 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 3 december 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 9 december 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 8 december 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 11 december 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 11 december 2008]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 13 januari 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 12 januari 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 20 januari 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 20 januari 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 26 januari 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 2 februari 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 3 februari 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 10 februari 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 9 februari 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 10 februari 2009]]> <![CDATA[Kungörelse: Förslag till reviderad detaljplan för fastigheten RN:r 3:144 i Haraldsby]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 10 mars 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 10 mars 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 10 mars 2009]]> <![CDATA[Kungörelse: Förslag till detaljplan för fastigheten Bergkulla, Wassböle]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 16 mars 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 30 mars 2009]]> <![CDATA[Kungörelse: Fastställd detaljplan för området Granskog , Tängsöda]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 7 april 2009]]> <![CDATA[Offentlig delgivning, Saltviks jaktvårdsförening]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 14 april 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 27 april 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 28 april 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 28 april 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 11 maj 2009]]> <![CDATA[Kungörelse: Europaparlamentsval 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 25 maj 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 18 januari 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 8 juni 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 16 juni 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 15 juni 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 16 juni 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 16 juni 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 22 juni 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 7 juli 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 7 juli 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 17 augusti 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 27 augusti 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 26 augusti 2998]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 8 september 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 7 september 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 14 september 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 16 september 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 17 september 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 15 september 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 23 september 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 10 mars 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 28 september 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 5 oktober 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 15 oktober 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 12 oktober 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 15 oktober 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 19 oktober 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 26 oktober 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 2 november 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 4 november 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 4 november 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 10 november 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 9 november 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 10 november 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 30 november 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 8 december 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 7 december 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 11 december 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Räddningsnämnden 9 december 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 17 december 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 17 december 2009]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 25 januari 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Lantbruksnämnden 25 januari 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 1 februari 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 4 februari 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 16 februari 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 9 februari 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 11 februari 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 15 februari 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 9 mars 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 8 mars 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 9 mars 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 8 mars 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Räddningsnämnden 11 mars 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 15 mars 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 22 mars 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 30 mars 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 6 april 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 13 april 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 12 april 2010]]> <![CDATA[Kungörelse: Förslag till detaljplaneändr. området Granskog]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 15 april 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 20 april 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 26 april 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 27 april 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 27 april 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 27 april 2010]]> <![CDATA[Kungörelse: Protokoll från Nääs-Laby samfälligheters årsstämma]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 11 maj 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 10 maj 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 18 maj 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Räddningsnämnden 18 maj 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 24 maj 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 31 maj 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 8 juni 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 7 juni 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 10 juni 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 10 juni 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 17 juni 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 6 juli 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 8 juli 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 5 juli 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 15 juli 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 19 april 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 26 augusti 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 26 augusti 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 26 augusti 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Lantbruksnämnden 30 augusti 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 7 september 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 6 september 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 13 september 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 16 september 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 20 september 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 21 september 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 27 september 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 4 oktober 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 12 oktober 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 11 oktober 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 14 oktober 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 18 oktober 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 25 oktober 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 1 november 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 9 november 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 8 november 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 9 november 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 11 november 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 16 november 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 22 november 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 14 december 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 13 december 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 16 december 2010]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 11 januari 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 17 januari 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 24 januari 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 27 januari 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Lantbruksnämnden 31 januari 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 31 januari 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 3 februari 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 8 februari 2011]]> <![CDATA[Kungörelse: Detaljplaneändring Prestgården by]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 14 februari 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 7 mars 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 8 mars 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 10 mars 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 15 mars 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 21 mars 2011]]> <![CDATA[Kungörelse: Riksdagsval 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 28 mars 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 26 april 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 10 maj 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 9 maj 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 12 maj 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 17 maj 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 24 maj 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 23 maj 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 30 maj 2011]]> <![CDATA[Kungörelse: Protokoll från Nääs-Laby samfälldas årsmöte]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 6 juni 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 14 juni 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 13 juni 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 5 juli 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 29 juni 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 7 juli 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 15 augusti 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 23 augusti 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 25 augusti 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 25 augusti 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Lantbruksnämnden 30 augusti 2011]]> <![CDATA[Kungörelse: Lagtings- och kommunalval 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 6 september 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 5 september 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 19 september 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 26 september 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 29 september 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 5 oktober 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 29 september 2011]]> <![CDATA[Kungörelse: Lagtings- och kommunalval 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 11 oktober 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 17 oktober 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 27 oktober 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 27 oktober 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 31 oktober 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 8 november 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelse 7 november 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 14 november 2011]]> <![CDATA[Kungörelse: Detaljplan i Kroklund]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 15 november 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 23 november 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 24 november 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelse 28 november 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 14 december 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 12 december 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 16 december 2011]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 9 januari 2012]]> <![CDATA[Kungörelse: Presidentvalet 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 16 januari 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Lantbruksnämnden 31 januari 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelse 30 januari 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 6 februari 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 16 februari 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 23 februari 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 29 februari 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 27 februari 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 28 februari 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 1 mars 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 13 mars 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 12 mars 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 26 mars 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 12 april 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 3 april 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 10 april 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelse 16 april 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 26 april 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 2 maj 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 3 maj 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 8 maj 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelse 14 maj 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 15 maj 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 21 maj 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 21 maj 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 28 maj 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 4 juni 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 7 juni 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 12 juni 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 11 juni 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 20 juni 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 3 juli 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 3 juli 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 21 augusti 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 13 augusti 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 26 januari 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 23 augusti 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 27 aug 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 27 augusti 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 4 september 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelse 3 september 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Lantbruksnämnden 6 september 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 10 sept 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 18 september 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 24 september 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 2 oktober 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 4 oktober 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 4 oktober 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 9 oktober 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 8 oktober 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 15 oktober 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 22 oktober 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 25 oktober 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 25 oktober 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 30 oktober 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 5 november 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 13 november 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 12 november 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 20 november 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 21 november 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 26 november 2012]]> <![CDATA[Kungörelse: Tillståndsansökan]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 12 december 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 10 december 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnadsnämnden 11 december 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 12 december 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 14 december 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 19 januari 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 6 oktober 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 10 januari 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 14 januari 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 17 januari 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 21 januari 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 29 januari 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 28 januari 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 14 februari 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 4 februari 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 11 februari 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 12 februari 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Lantbruksnämnden 15 februari 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 12 februari 2012]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 28 februari 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 28 februari 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 28 februari 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 28 januari 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 11 mars 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 12 mars 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 13 mars 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 18 mars 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 25 mars 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 26 mars 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 4 april 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 10 april 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 9 april 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 15 april 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 23 april 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 25 april 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 13 maj 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 14 maj 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 14 maj 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 16 maj 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 23 maj 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 27 maj 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 3 juni 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 11 juni 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 17 juni 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 18 juni 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 24 juni 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 2 juli 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 19 augusti 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 20 augusti 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 22 augusti 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 27 augusti 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 27 augusti 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 2 september 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 9 september 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Lantbruksnämnden 12 september 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 23 september 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 24 september 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 24 september 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 26 september 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 26 september 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 14 oktober 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 24 oktober 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 24 oktober 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 28 oktober 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 29 oktober 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 11 november 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 18 november 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 26 november 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 25 november 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 25 november 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 9 december 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 12 december 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 12 december 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 17 december 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 18 december 2013]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 18 januari 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 7 januari 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 13 januari 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 14 januari 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 16 januari 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 23 januari 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 20 januari 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 3 februari 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 6 februari 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 10 februari 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 13 februari 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Lantbruksnämnden 17 februari 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 25 januari 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 25 februari 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 27 februari 2014]]> <![CDATA[Kungörelse: Förslag till detaljplan för Västerviksvägen]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 3 mars 2014]]> <![CDATA[Offentlig delgivning, samråd om Västerviksvägen]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 17 mars 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 24 mars 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 27 mars 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 25 mars 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 1 april 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 3 april 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 7 april 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 14 april 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 28 april 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 28 april 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 29 april 2014]]> <![CDATA[Kungörelse: Europaparlamentsval 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 12 maj 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 12 maj 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 27 maj 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 15 maj 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 28 maj 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 26 maj 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 2 juni 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 16 juni 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 17 juni 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 18 juni 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 24 juni 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 21 augusti 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 19 augusti 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 21 augusti 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 25 augusti 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 1 september 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Lantbruksnämnden 9 september 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 8 september 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 15 september 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 18 september 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 23 september 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 25 september 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 1 oktober 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 30 september 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 2 oktober 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 7 oktober 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 16 oktober 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 21 oktober 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 20 oktober 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 3 november 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 6 november 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 10 november 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 13 november 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 24 november 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 1 december 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 1 december 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 4 december 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 1 december 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelse 10 december 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 16 december 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 18 december 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 17 december 2014]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 18 januari 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 11 januari 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 2 februari 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 5 februari 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Lantbruksnämnden 4 februari 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 9 februari 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 26 februari 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 24 februari 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 26 februari 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 2 mars 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 9 mars 2015]]> <![CDATA[Kungörelse: Förslag till detaljplaneändring för Prestgården by]]> <![CDATA[Kungörelse: Riksdagsval 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 23 mars 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 23 mars 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 26 mars 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 31 mars 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 31 mars 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 20 april 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 28 april 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 28 april 2015]]> <![CDATA[Kungörelse: Förslag till detaljplaneändring för fastigheten Lillhop 8:8, Ödkarby]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 7 maj 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 11 maj 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 12 maj 2015]]> <![CDATA[Kungörelse: Förslag till detaljplan för Äppelängen 1:34 i Kuggböle]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 25 maj 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 26 maj 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 1 juni 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 1 juni 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 4 juni 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 11 juni 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 15 juni 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 23 juni 2015]]> <![CDATA[Kungörelse: Förslag till detaljplan för Västerviksvägen]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 9 juli 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 20 augusti 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 17 augusti 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 20 augusti 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 24 augusti 2015]]> <![CDATA[Kungörelse: Laga kraft, detaljplan för kv 4227 i Prästgården by]]> <![CDATA[Kungörelse: Laga kraft, detaljplan för Lillhop 8:8 i Ödkarby]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 25 augusti 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 31 augusti 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 7 september 2015]]> <![CDATA[Kungörelse: Lagtings- och kommunalval 2015]]> <![CDATA[Kungörelse: Fastställd detaljplan för Västerviksområdet i Haraldsby]]> <![CDATA[Kungörelse: Fastställd detaljplan för Äppelängen 1:34 i Kuggböle]]> <![CDATA[Kallelse: Lantbruksnämnden 22 september 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 28 september 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 29 september 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 29 september 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 1 oktober 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 29 september 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 12 oktober 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 19 oktober 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 22 oktober 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 26 oktober 2015]]> <![CDATA[Kungörelse: Laga kraft, detaljplan för Äppelängen 1:34, Kuggböle by]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 2 november 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 9 november 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 12 november 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 25 november 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 23 november 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 1 december 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 3 december 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 7 december 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 10 december 2015]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 17 december 2015]]> <![CDATA[Kungörelse: Förslag till byggnadsordning]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 18 januari 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 17 januari 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 25 januari 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 8 februari 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 11 februari 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 16 februari 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 2 mars 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 1 mars 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 3 mars 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 3 mars 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 15 mars 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Lantbruksnämnden 18 mars 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 21 mars 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 29 mars 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 6 april 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 14 april 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 18 april 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 19 april 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 25 april 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 9 maj 2016]]> <![CDATA[Offentlig delgivning, samråd om Södernäsområdet]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 19 maj 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 18 maj 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 23 maj 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 24 maj 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 30 maj 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 31 maj 2016]]> <![CDATA[Kungörelse: Laga kraft, byggnadsordning]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 7 juni 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelse 13 juni 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 22 juni 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 28 juni 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 8 augusti 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 17 augusti 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 18 augusti 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 16 augusti 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 22 augusti 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 24 augusti 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 29 augusti 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 12 september 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 7 september 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Lantbruksnämnden 14 september 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 20 september 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 19 september 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 21 september 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 29 september 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 28 september 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 18 oktober 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 17 oktober 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 26 oktober 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 26 oktober 2016]]> <![CDATA[Kungörelse: Förslag till detaljplan för Södernäs]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 31 oktober 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelse 7 november 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 14 november 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 16 november 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 15 november 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 17 november 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 21 november 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 28 november 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 30 november 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 13 december 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 12 december 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 15 december 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 16 januari 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 28 december 2016]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 12 januari 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 11 januari 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 30 januari 2017]]> <![CDATA[Kungörelse: Fastställd detaljplan för Södernäsområdet i Haraldsby]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 9 februari 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 14 februari 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 13 februari 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 27 februari 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 7 mars 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 9 mars 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 8 mars 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 8 mars 2017]]> <![CDATA[Kungörelse: Laga kraft, detaljplan för Södernäsområdet i Haraldsby]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 20 mars 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 27 mars 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 11 april 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 12 april 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 12 april 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 24 april 2017]]> <![CDATA[Kungörelse: Förslag till detaljplaneändring för fastigheterna Bergkulla 1:79 och Sandkärr 1:29]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 8 maj 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 17 maj 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 15 maj 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 17 maj 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 16 maj 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 29 maj 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 31 maj 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 5 juni 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 12 juni 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 20 juni 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 21 juni 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 9 augusti 2017]]> <![CDATA[Kungörelse: Laga kraft, Detaljplaneändring Bergkulla RN:r 1:79 och Sandkärr 1:29 i Wassböle]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 17 augusti 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 14.8.2017]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 23 augusti 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 23 augusti 2017]]> <![CDATA[Kungörelse: Laga kraft, detaljplan för området kring Västerviksvägen i Haraldsby]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 28 augusti 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 4 september 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Lantbruksnämnden 19 september 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 18 september 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 19 september 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 19 september 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 20 september 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 27 september 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 9 oktober 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 16 oktober 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 23 oktober 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 25 oktober 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 26 oktober 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 25 oktober 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 1 november 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 6 november 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 13 november 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 14 november 2017]]> <![CDATA[Kungörelse: Förslag till detaljplaneändring för Solhöjden, Ödkarby]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 27 november 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 29 november 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 4 december 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 12 december 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 12 december 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 14 december 2017]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 19 december 2017]]> <![CDATA[Kungörelse: Presidentvalet 2018]]> <![CDATA[Kungörelse: Meddelande om folkomröstning i Saltviks kommun]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 15 januari 2018]]> <![CDATA[Kungörelse: Detaljplaneändring]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 23 januari 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 24 januari 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 29 januari 2018]]> <![CDATA[Kungörelse: Folkomröstning resultat]]> <![CDATA[Kungörelse: Samrådsmöte angående förslag till kommunöversikt]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 12 februari 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 15 februari 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 26 februari 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 6 mars 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 12 mars 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 13 mars 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 15 mars 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 14 mars 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Lantbruksnämnden 16 mars 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 26 mars 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 9 april 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 10 april 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 12 april 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsn. 11 april 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 11 april 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 23 april 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunstyrelsen 7 maj 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Kommunfullmäktige 14 maj 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Byggnads- och miljönämnden 15 maj 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Tekniska nämnden 16 maj 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Social- och omsorgsn. 24 maj 2018]]> <![CDATA[Kallelse: Skol- och bildningsnämnden 30 maj 2018]]>