Protokoll Social- och omsorgsnämnden http://www.saltvik.ax sv <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 22 april 2008]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 26 augusti 2008]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 11 juni 2008]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 24 september 2008]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 4 november 2008]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 3 december 2008]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 20 januari2009]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 10 mars 2009]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 4 maj 2009]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 7 juli 2009]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 27 augusti 2009]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 15 september 2009]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 23 september 2009]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 8 oktober 2009]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 10 november 2009]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 9 februari 2010]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 8 mars 2010]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 27 april 2010]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 10 juni 2010]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 10 december 2015]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 26 augusti 2010]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 21 september 2010]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 16 november 2010]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 11 januari 2011]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 8 mars 2011]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 26 april 2011]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 17 maj 2011]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 7 februari 2011]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 25 augusti 2011]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 29 september 2011]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 17 oktober 2011]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 15 november 2011]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 16 februari 2012]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 28 februari 2012]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 3 maj 2012]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 21 maj 2012]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 27 augusti 2012]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 2 oktober 2012]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 25 oktober 2012]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 20 november 2012]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 12 december 2012]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 29 januari 2013]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 28 februari 2013]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 17 november 2016]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 26 mars 2013]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 25 april 2013]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 23 maj 2013]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 18 juni 2013]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 15 januari 2015]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 27 augusti 2013]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 24 september 2013]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 24 oktober 2013]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 12 december 2013]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 23 januari 2014]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 27 februari 2014]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 27 mars 2014]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 27 maj 2014]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 17 juni 2014]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 21 augusti 2014]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 25 september 2014]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 7 oktober 2014]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 6 november 2014]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 26 februari 2015]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 31 mars 2015]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 7 maj 2015]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 11 juni 2015]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 20 augusti 2015]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 29 september 2015]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 22 oktober 2015]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 3 mars 2016]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 14 april 2016]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 19 maj 2016]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 18 augusti 2016]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 29 september 2016]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 15 december 2016]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 12 januari 2017]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 9 februari 2017]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 9 mars 2017]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 17 maj 2017]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 23 augusti 2017]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 19 september 2017]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 26 oktober 2017]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 14 december 2017]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 18 januari 2018]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 15 februari 2018]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 15 mars 2018]]> <![CDATA[Social- och omsorgsnämnden 12 april 2018]]>