Protokoll Skol- och bildningsnämnden http://www.saltvik.ax sv <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 25 augusti 2008]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 17 augusti 2016]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 4 juni 2008]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 24 september 2008]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 11 december 2008]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 10 februari 2009]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 10 mars 2009]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 28 april 2009]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 16 juni 2009]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 26 augusti 2009]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 16 september 2009]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 4 november 2009]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 17 december 2009]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 9 februari 2010]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 8 mars 2010]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 20 april 2010]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 27 april 2010]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 10 juni 2010]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 26 augusti 2010]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 20 sept 2010]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 9 november 2010]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 27 januari 2011]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 10 mars 2011]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 19 april 2011]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 30 maj 2011]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 7 juli 2011]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 23 augusti 2011]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 5 oktober 2011]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 27 oktober 2011]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 23 november 2011]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 29 februari 2012]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 3 april 2012]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 2 maj 2012]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 21 maj 2012]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 20 juni 2012]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 27 augusti 2012]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 18 september 2012]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 4 oktober 2012]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 19 november 2012]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 14 januari 2015]]> <![CDATA[Skol-och bildningsnämnden 17 januari 2013]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 28 februari 2013]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 10 april 2013]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 14 maj 2013]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 20 augusti 2013]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 26 september 2013]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 26 november 2013]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 25 februari 2014]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 1 april 2014]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 12 maj 2014]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 25 augusti 2014]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 23 september 2014]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 1 oktober 2014]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 2 mars 2015]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 28 april 2015]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 1 juni 2015]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 24 augusti 2015]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 29 september 2015]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 25 november 2015]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 3 mars 2016]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 24 maj 2016]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 21 september 2016]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 26 oktober 2016]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 16 november 2016]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 18 januari 2017]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 8 Mars 2017]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 12 april 2017]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 31 maj 2017]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 9 augusti 2017]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 27 september 2017]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 1 november 2017]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 29 november 2017]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 24 januari 2018]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 6 mars 2018]]> <![CDATA[Skol- och bildningsnämnden 11 april 2018]]>